Yksiköinti

Mettisentiekunnan yksiköintiperusteet

Mettisentiekunassa olemme viimeisimmän yksiköinnin jälkeen pyrkineet mahdollisimman hyvin noudattamaan Maanmittauslaitoksen ja tieyhdistyksen suosituksia tienpidon osittelussa. Osakkaiden erilaisista tarpeista johtuen jää kuitenkin monia asioita joista tehdään linjauksia yleisessä kokouksessa. Tässä ei ole tarkoitus yksikohtaisesti selittää osittelun perusteita vaan koota yhteen Mettisen tiekunnan omia periaatteita. Lisätietoa asiasta löytää kirjasta Käsikirja yksityisteiden tienpidon osittelusta. Lisäksi tietoa löytyy tieyhdistyksen sivuilta osoitteesta http://www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/

Asuinkiinteistöt

Vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen, joilla on käytössä kaksi autoa, yksiköitä on korotettu 10%. Asuinkiinteitöt, joiden auton käyttö on katsottu vähäiseksi ovat saaneet 30% huojennuksen. Linjaukset perustuvat maanmittauslaitoksen suosituksiin.

Maatilat joilla ei toimintaa

Maatilat joilla ei ole toimintaa rinnastetaan omakotiasumiseen. Metsät yksiköidään normaalisti. Pellot yksiköidään joko kesantona, käyttämättömänä tai viljelynä (peltojen vuokraus) tilanteen mukaan.

Hevosliikenne päivitetty 23.3.2013

Hevosliikenne yksiköidään kahdessa eri liikennelajissa kuten esimerkiksi maatalouskin. Ratsastaminen ja kärryajelu kuuluvat hevostoiminnan sisäiseen liikenteeseen (SLH) Ulkoinen liikenne (ULH) puolestaan pitää sisällään Kaiken muun toiminnan aiheuttaman rasituksen. Esimerkiksi omistajien käynnit, hoitajien käynnit, rehukuljetukset, kuivikkeiden tuonti. Ulkoisenliikenteen painoarvosta on esimerkkejä alla olevassa taulukossa. Sisäisen liikenne lasketaan osakkaan ilmoittaman käytön perusteella. Pääsääntöisesti sitä tarkistetaan samaan aikaan kuin ulkoistakin liikennettä. Nämä periaatteet on hyväksytty vuoden 2013 yleisessä kokouksessa.

Rakentamisaikaiset kulut

Ensimmäisenä vuonna kiinteistölle määrätyt normaalit yksiköt peritään kaksinkertaisina. Tiekunta on päättänyt että tien rakentamiskuluja ei ositeta tai peritä uusilta osakkailta.