Vienolan silta

[päivitys 28.4 Hoitokunnan tarkentunut esitys nähtävillä täällä]

Hoitokunta on erityisesti alkuvuoden 2017 aikana hankkinut lisää tietoa Vienolan sillan kunnostuksesta. Olemme olleet yhteydessä useaan henkilöön ELY-keskuksessa sekä tekniseltä että ympäristö puolelta. Valtio on myöntänyt ELY-keskukselle enemmän rahaa vuosille 2017–2019. Tämän jälkeen rahoitus näyttäisi kuitenkin taas kutistuvan, joten nyt on suotavaa olla liikkeellä ajoissa. ELY-keskus on tällä haavaa sitoutunut maksamaan 75 % tiekunnalle koituvista kuluista.

Hoitokunta on pyytänyt sillan suunnittelusta tarjouksen seitsemältä eri toimijalta. ja näitä tarjouksia käydään läpi kokouksessa. Hoitokunta on myös pyytänyt tarjouksia pankeilta tiekunnan omavastuun jakamiseksi useammalle vuodelle. Lisäksi tiekunnan on kyettävä maksamaan suunnittelusta syntyvät kustannukset, ennen kuin valtion avustuksia voidaan edes hakea.

Tämän lisäksi hoitokunta pyrkii saamaan kokoukseen mahdollisimman konkreettiset vaihtoehdot sillan käytännön toteutuksesta ja sen kustannuksista. Sillan suunnittelu ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista kuin äkkiseltään voisi ajatella. Esimerkiksi maaperätutkimuksista, jotka uusimisen yhteydessä on tehtävä, saatava tieto ei vielä ole käytettävissä ja se tulee vaikuttamaan kustannuksiin.

Hoitokunta laati yleiselle kokoukselle vaihtoehtoja sisältävät ehdotuksen, josta keskustellaan ja päätetään.

Kulujen jakaminen

Osakkaiden sillasta saamaa hyötyä tarkasteltaessa tiellä liikkuvat tonnit, eivät ole ainoa merkityksellinen seikka. Mikäli vaikkapa tarkastellaan maataloustoimintaa ja omakotitalo asumisen tarpeita. Maataloudessa välivarastoja esimerkiksi lannoitteille voidaan tehdä peltojen laitaan ja välttää näin kuljetuksia sillan yli, tai sen puuttumisen tuottamaa haittaa. Lisäksi maatalous on kausi luontoista ja kulku keskittyy kevääseen ja syksyyn. Näin ollen sillan ylityksiä tulee merkittävästi vähemmän, kuin vaikkapa omakotitalossa, jossa kaksi ihmistä käyvät töissä. Näin ollen ylitys kerrat ovat keskeisessä asemassa hyötyä arvioitaessa. Toisaalta jokaisen kulun kirjaaminen sillalla on käytännössä mahdotonta.

Hoitokunta katsoo viisaaksi varautua sillan suhteen enintään 100 000 € kokonaiskuluihin. ELYn osuuden jälkeen jäisi tiekunnalle maksettavaa 25 000 €. Mikäli tämä jaettaisiin tasan osakkaiden kesken maksaisi jokainen noin 640 €

Hoitokunta ehdottaa alla olevan mukaista tapaa jakaa kulut. Jokainen osakas maksaa vähintään 250 € ja jäljelle jäävä osa kuluista jaetaan olemassa olevien tieyksiköiden mukaan. Näin kustannukset sillan uusimisesta eivät koidu kenellekään kohtuuttomiksi. Alla olevista kuvista jokainen voi tutkia, onko ehdotus hänen kohdallaan kohtuullinen. Varsinkin kun huomioidaan että euroilla saadaan uusi silta, joka osaltaan heijastuu kiinteistön arvoon. Huomioitavaa on myös, että kyseessä on kertaluonteinen maksu, eikä jatkuva vuosittainen rasite. Kuvaa klikkaamalla näet ne isompina

 


Muuta tietoa

ELY lausunto Vienolan silta
Raportti Sillan kunnosta