Tiedoksianto: Elenia Säävarma -sähköverkon rakennustyö on suunnitteilla Mettisen yksityistien alueella

Rakennustyön kohde:

Mettisentie 66, rakennettavalle omakotitalolle sähkökaapelointi

Rakentajat: Otto Pitkänen ja Suvi Kotajärvi, puh 0400 712018

Pääsähkökaapelointi tehdään poraustekniikallaMettisentien ali rakennustyömaalle

Elenia rakentaa Säävarmaa sähköverkkoa sähkönjakelun varmistamiseksi korvaamalla sähköverkon ilmajohtoja maakaapeleilla ja pylväsmuuntamoita puistomuuntamoilla. Kaapelointikohteen valinnassa on otettu huomioon useita eri tekijöitä kuten sähköverkon toimintavarmuus, sähkön tehonsiirron riittävyys, verkon kunto ja ikä sekä ympäristö. 

Tämä on tiedoksianto maakaapelin rakentamisesta, joka tulee toimittaa yksityistielain 30 § Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen tiealueelle -mukaisesti. 

Suostumuksen tiekunnan puolesta antaa toimitsijamies tai hoitokunta. 

Tarkemmat tiedot kaapelointityöstä on saatavilla tiekunnan yhteyshenkilöltä sekä maakaapelin maastosuunnittelijalta. 

Johtoalueen käyttöoikeussopimuksen 7 §:Ilmoitusvelvollisuus

Ennen suostumuksen antamista ja sopimuksen tekemistä toimitsijamiehen tai hoitokunnan

on ilmoitettava asiasta viipymättä tieosakkaille. Ilmoitus on toimitettava jokaiselle

tieosakkaalle, jonka postiosoite on tiekunnan tiedossa tai joka on ilmoittanut tiekunnalle

sähköpostiosoitteen tai muun tietoliikenneyhteyden kutsun toimittamista varten.

Jos joku tieosakkaista vastustaa sijoittamista 21 päivän kuluessa ilmoituksen antamisesta,

asiasta on päätettävä tiekunnan kokouksessa.

Tämä sopimus ja maksetut korvaukset sitovat myös tulevia tieosakkaita ja kiinteistöjen

myöhempiä omistajia tai haltijoita maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 161 §:n

mukaisesti.

Tiekunnan puolesta terveisin

Erkki Eteläaho

Mettisentie 514

37200 Siuro

puh 0400 636261

Yhteystiedot: 

Maastosuunnittelija toimii sopimus- ja suunnitteluvaiheen yhteyshenkilönä ja suorittaa mahdollisen ennakkokatselmuksen tiekunnan kanssa. 

Honkanen Tero 

Puhelin: 040 173 6044 

Sähköposti: tero.honkanen@omexom.com 

Osoite: Kaakkurintie 7  37150 Nokia 

Pääurakoitsija toimii rakennustyön aikaisena yhteyshenkilönä ja suorittaa mahdollisen jälkikäteen tehtävän katselmuksen tiekunnan kanssa. 

Omexom / Ville Leino 

Puhelin: 044 508 1543 

Sähköposti: ville.leino@omexom.com 

Osoite: Kaakkurintie 7  37150 Nokia 

Yhteistyöstä lämpimästi kiittäen, Elenia Oy

Kategoria(t): Uncategorized. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.