Lopputyönä asvaltointi

Mansen Pohjarakenne Oy:n porukka asvaltoi 25.9. sillan etuosat molemmin puolin 16 metrin matkalta. Päällysteen paksuus on 60 mm ja sen tarkoitus on vähentää sillan kannen päälle kerääntyvää maa-ainesta sekä estää myös vesikuoppien syntyminen tien pintaan ennen siltaa. Samalla suojellaan myös raakkua koska kannelta puroveteen valuva maa-aines minimoituu. Hoitokunta seuraa tiiviisti tulevina vuosina puisen siltakannen pinnan kulumista ja tarpeen mukaan asennetaan kulumisen estorakenteita.

Kategoriat: Uncategorized | Jätä kommentti

Mettisentien vuosikokous ja sillan avajaiset

Vuosikokoukseen osallistui 22 osakasta, joka on ennätysmäärä. Tärkein kokouksen asia oli päätös siltamaksuista ja tätä edelsi runsas keskustelu, joka oli enemmänkin tietoa antava ja syventävä. Tämäkin kokouksen kohta kuten kaikki muutkin kohdat päätettiin yksimielisesti. Hoitokuntaan valittiin uudeksi jäseneksi Aki Saarinen tien länsipäästä. Kokouksen jälkeen oli tarjolla kakku- ja voileipäkahvit ja joukkoon liittyi myös neljä Kaskenoja Oy:n edustajaa sekä työmaan valvoja Pentti Koivisto.

Silta avattiin ja kastettiin lauantaina klo 18.00 noin 60 todistajan läsnä ollessa. Sateisen sään johdosta hoitokunta päätti siirtää siltajuhlat ja -tanssit katon alle Torisevan tilalle Pirjo ja Kari Jokiselle. Osallistujia oli kuutisenkymmentä ja ohjelma sisälsi tenori-saksofonin soitantaa tieosakas Marita Viitasen toimesta, erilaisia virvokkeita, kuumia makkaroita ja illan huipentumana siltatanssit. Juhlat päättyivät sunnuntaina noin klo 1.00, josta päätellen juhlissa viihdyttiin ja turistiin tuttujen ja tuntemattomien kesken. Moni mukana olleista tuntee nyt paremmin ”kyläläisiä” ja hyvä niin. Tiekunta esittää mitä suurimmat kiitokset Torisevan tilan väelle, Kaskenoja Oy:lle ja Ylivakerin Dieselille. Ilma kyseisten tukea olisi siltajuhla jäänyt ajatusasteelle.

Kategoriat: Uncategorized | Jätä kommentti

Yleinen kokous ja Sillan avajaiset 22.8.2020

Kokouskutsu

Mettisen yksityistien tiekunnan vuosikokous pidetään lauantaina 22.8.2020 alkaen klo 12.00 Pirjo ja Kari Jokisella, osoite Mettisentie 254 Siuro. Kokoustarjoilujen johdosta ilmoittautumset kokoukseen 14.8. mennessä oheisen linkin. Lisäksi löydät linkin kansioon jossa on esitetyt yksiköt

Uuden sillan avajaiset pidetään 22.8. klo 18 sillalla ja paikalla on sekä ohjelmaa, tanssimusiikkia, syötävää ja virvokkeita.

https://tinyurl.com/ Mettinenkysely

https://tinyurl.com/mettisentiekunta

Asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. Puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 3. Läsnäolijoiden ja valtakirjojen toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Kokouksen asialistan hyväksyminen
 5. Edellisen vuoden tilinpäätöksen käsittely
 6. Tilityksentarkastajien selostus, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntö
 7. Siltahankkeen tilanne ja päätös siltamaksuista
 8. Talousarvion vahvistaminen
 9. Maksuunpanoluettelon vahvistaminen ja eräpäivä
 10. Uuden hoitokunnan toimikausi, palkkiot sekä jäsenten ja varajäsenten valinta
 11. Tilinkäyttöoikeuksista päättäminen 
 12. Tilityksen tarkastajien valinta
 13. Pöytäkirjan nähtävillä pitopaikka ja–aika
 14. Pöytäkirjan otteista ja jäljennöksistä perittävä maksu
 15. Tien nimimuutos maanmittauslaitoksen järjestelmään = Mettisentie 
 16. Päätös kokouskutsujen ja osallistumisen sähköisestä muodosta
 17. Muut asiat, yleiskeskustelu
 18. Muutoksenhakuohjeet(YksTL 64 ja 65 §)
 19. Kokouksen päättäminen

Maksuunpanoluettelo ja tie- sekä siltayksikkölaskelma ovat nähtävillä Mettisentien länsi- ja itäpäässä  7.8. alkaen.Tiemaksut ovat ulosottokelpoisia ilman oikeuden erillistä päätöstä. 

Muistutus: Tien reuna-alueen puustoa on syytä harventaa ja raivata riittävän näkemäalueen turvaamiseksi.

Myllykylässä 3.8. 2020

Mettisentien hoitokunnan puolesta

Erkki Eteläaho, puheenjohtaja 

0400 636261

Kategoriat: Uncategorized | Jätä kommentti

Ilmoittautuminen Yleiseen kokoukseen ja Silta-avajaisiin

Kategoriat: Uncategorized | Jätä kommentti

Nokian kaupungin päätös

Nokian kaupunkikehityslautakunta on 26.5.2020 tehnyt päätöksen, jonka mukaan kaupunki luopuu 1.8. 2020 alkaen työnä annettavasta avustusmuodosta tiekunnalle, mm. auraus kuuluu näihin töihin. Vuotuisen yleisavustuksen saamisen suhteen on edellytyksenä mm. tilinpäätöksen tai kulutositteiden toimittaminen avustushakemuksen liitteenä 30.4. mennessä.

Tämän avustusheikennyksen vaikutuksia Mettisentien tiekunnalle pohditaan tulevassa vuosikokouksessa joka pidetään kuluvan kesän loppupuolella. Samassa kokouksessa tarkennetaan myös osakkaiden siltamaksut ja päätetään muutakin ajankohtaista.

Kategoriat: Uncategorized | Jätä kommentti