Osakkaalle

Osakkaalla on oikeus olla mukana päättämässä tienpitoon liityvistä asioista ja sitä kautta vaikuttaa tien kuntoon. Osakkaalla on myös aina oikeus käyttää tietä. Osakkuuden mukana tulee velvoite huolehtia muutamista käytännön asioista. Alla oleva lista on suora lainaus vuoden 2013 alueellisten yksityistiepäivien luentomateriaalista.
Tieosakkaan tulee

Maksaa tiemaksunsa eräpäivään mennessä
Ilmoittaa tienkäytön muutoksista
Ilmoittaa yhteystietojen muutoksista
Ilmoittaa mahdollisista kiinteistö- tai määräalakaupoista
Ilmoittaa hyvissä ajoin toimielimelle kokouksessa käsiteltäväksi haluamansa asiat
Ilmoittaa tienpidon kannalta merkityksellisistä sopimuksista
Pitää huolta kiinteistöliittymän kunnosta
Kantaa omalta osaltaan huolta yhteiseen lukuun kunnosapidettävästä tiestä
Välttää tien vaurioitumista
Huolehtia tienkäyttöä säätelevän lainsäädännön noudattamista

Tieosakas voi

hakea eroa tiekunnasta kun kiinteistolle on muu henkilöautolla ajokelpoinen kulkuyhteys
vaatia yksiköinnin uusimista jos nykyinen jako on ollut voimassa viisi vuotta

 

Liittymät
Kirjasessa Yksityisten teiden liittymät maanteihin on käsitelty yksityistien ja maantien välisen liittymän rakentamisen ja kunnossapidon vastuita. Kirjan ohjeiden mukaan tiekunta suosittelee liittymien heijastimien värinä käytettäväksi sinistä.  Alla on hieman muuteltu lainaus kyseisestä kirjasta.

Tieosakas vastaa:
– liittymän rakennuttamisesta Huomioiden tiekunnan mahdolliset ohjeet.
– liittymän hoidosta ja ylläpidosta, mikä tarkoittaa mm. lumen aurausta, liittymän pinnan tasaisena pitämistä, liittymärummun auki pitämistä ja tarvittaessa rummun uusimista
– liittymän parantamisesta, myös yksityistien kanavoinnista, jos parantamistarve aiheutuu yksityisen tien liikenteen kasvusta
– huonokuntoisen liittymän parantamisesta, kun se aiheuttaa vaaraa liikenteelle tai haittaa yksityistien kunnossapitoa
– määräaikaisen tai uudella liittymällä korvattavan liittymän poistamisesta
– tarpeellisten liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta liittymään.


Tiekunta vastaa:
– liittymän rakentamisesta tai parantamista, jos se aiheutuu yksityistiehen tehdyistä muutoksista
– yksityistien puolella olevien liikenteenohjauslaitteiden kunnossapidosta.

Internetissä on saatavilla paljon tietoa koskien yksityisteitä. Käy katsomassa tietoa muualla sivua.